O CACHIBOL

O cachibol, un deporte baseado nas regras do voleibol e que permite que os maiores de 60 anos gañen en flexibilidade, velocidade, autoestima e reflexos.
O campo é máis pequeno e o balón, máis brandiño, cóllese coas mans.
Trátase dun novo deporte importado de México.
Pódese coller a pelota, máis brandiña, coas mans. É un exercicio moi saudable, nada explosivo e pode ser practicado por todas as idades. É moi divertido”.
Ademais de pasar un bo anaco e ofrecerlles ós nosos maiores opcións de exercicio máis aló do Tai Chi e do ioga, os beneficios do cachibol ninguén os pon en dúbida. E moito menos os que o practican, que coinciden en asegurar que lles mellora a vida, que os fan moverse máis e camiñar e, entre outras cousas, anímaos a competir. Porque o obxectivo é pasalo ben, si, pero sen competición non hai xogo… Iso si, sempre co mellor ambiente e todos como amigos. Fair play.
O bo deste deporte é a flexibilidade nas súas normas, podéndose adaptar ó número de xogadores dos que se dispoña ou do espazo do campo en cada caso. Respecto das idades, desde os sesenta e ata os oitenta, noventa… , calquera pode xogar ó cachibol, pois “é unha forma de iniciarse no deporte pasándoo ben e sen ter grandes coñecementos técnicos porque o que hai que saber é coller unha pelota”

Advertisement

Neumáticos para organizar o material

Con neumaticos de turismos colocamos o material nas instalación adicadas a impartir as clases de Educación Física. Trátase dun patio cuberto do colexio . Tiñamos o problema de ter varias columnas sin protexer coas consecuencias de que os/as alumnos/as se podían lesionar ao chocar contra elas.

Pedimos nemáticos no taller do pobo coa idea de colocalas rodeando as columnas de xeito que os alumnos/as non chocases. Logo ocurriusenos meter material neles de xeito que fose máis accesible non so nas clases senón tamén durante os recreos.

Os neumáticos pódense pintar . Colocamos o mateirla por tipo. Os propios alumnos/as son os encagados da súa orde e do seu coidado.

USO DO ENCERADO DIXITAL SMART

O outor deste blolg proporciónanos unha guía sinxela completa e fácil sobre o encerado dixital d marca Smart:

 • O obxectivo deste material é proporcionar os recursos básicos para empezar a utilizar a Lousa Dixital Interactiva SMART no aula.
 • A lousa Smart é fácil de usar e ten un software sinxelo que resultará familiar a quen están afeitos usar o software de Microsoft.

MENÚ (En Castelán)

Inicio
Funciones Basicas
Acceso al software
Software amigo. (Ink Aware)
Notebook
Herramientas SMART.
Interactividad
Novedades Ver 10.
Lesson ActivityToolkit
Recursos.
Manual en PDF

O ENCERADO DIXITAL INTERACTIVO

EDi Encerados dixitais interactivos. A dinámica de traballo nun aula dixital

 • JClic é un ámbito para a creación, realización e avaliación de actividades educativas multimedia Dispoñemos dun buscador de activades xa feitas por outros compañeiros. Tamén temos a posibilidade de crear e editar as propias e compartilas co resto da comunidade.
 • http://ediga.net/blog/
 • EdiLim O sistema Lim é un ámbito para a creación de materiais educativos accesibles dende a web. Exemplos:
  • Aparato dixestivo
  • Animais
  • Universo
  • Matemáticas
  • Tangram …
  • Tamén temos un buscador de actividades feitas
 • Actividades feitas con Smart Notebook
  • Os Edi inclúen software propio para crear actividades educativas.
  • Tamén podemos descargar actividades xa feitas e compartir as nosas en Ediga
 • E poderíamos seguir poñendo moitas mais cousas… As posibilidades dun encerado dixital interactivo son moitas e incribles. Pero en calquera caso debemos ter sempre presente unha cousa…
 • "A eficacia dos medios, por moi poderosos que sexan, sempre depende do xeito en que se empreguen"