KKuentas 2.2 – Sinxelos cálculos de suma, resta, multiplicación e división.

Ou as odian, ou lles apaixonan. As matemáticas xeran nos colexiais sensacións contrapostas, pero tarde ou cedo teñen que enfrontarse a elas, e se para iso contan con ferramentas auxiliares como KKuentas, todo parece máis doado.

KKuentas é un sinxelo programa co que os teus fillos, ou calquera persoa que desexe axilizar a súa mente, poderán practicar na realización de sinxelos cálculos de suma, resta, multiplicación e división.

 

 

A interface do programa é moi clara, mostrando de forma intuitiva, a través de grandes botóns, cada un dos compoñentes dos que está provisto: os do tipo de conta, as cifras, as contas, etc.

O máis interesante de KKuentas, é que permitirá aos teus fillos coñecer o instante se o resultado é correcto, ou, non de forma que poderán autocorrixir os seus propios exercicios, e intentalo unha e outra vez, e sen borróns, ata alcanzar a única solución válida.

Por último, interesarache saber que KKuentas non te custará nada, xa que se pode descargar totalmente gratis, e libre de virus.

 

Advertisement

LA DIVISIÓN. HOT POTATOES.

La definición de división.

El signo de la división.

Practicar la división.

Los términos de la división.

Identificar los términos de la división.

Divisiones exactas y divisiones inexactas.

Identificar divisiones exactas y divisiones inexactas.

La prueba de la división.

La mitad, el tercio y el cuarto.

Practicar las mitades, los tercios y los cuartos.

Crucigrama de la división.

Problemas con divisiones.

………………………………………………………….

Seguir lendo