Google Body, o mapa do corpo humano de Google.

Google proponnos unha viaxe interior, un paseíño polo corpo humano. E ao igual que fixemos con Google Earth, con Street View ou con Google Sky, o traxecto farémolo sentados diante do ordenador. Para iso, abonda con usar un dos navegadores específicos que propón a compañía e facer uso da súa nova aplicación, Google Body.

A idea de Google Body é ofrecer unha vista moi completa e detallada do corpo humano, diferenciando entre as distintas partes e “capas” que compoñen a fisionomía de calquera persoa. A aplicación que usa Google Body intégrase directamente no navegador, polo que non é necesario descargar programas para usalo.

Os navegadores compatibles con Google Body son ChromeFirefox (na súa versión 4 Beta), compatibles co sistema WebGL (responsable de que a aplicación se integre en navegador).

Google Body preséntase como un modelado 3D dunha persoa, a cal se expón a unha exploración completapor parte do usuario para poder examinar as distintas partes da anatomía humana. Teremos unha opción de zoom moi precisa e profunda, así como un navegador de capas que se superpón en varios niveis e pode ser graduado.

Así, partiremos dun nivel superior, no que se mostra o aspecto exterior ” e sen diseccionar” dunha persoa. A partir de aí, podemos ir descendendo a través da composición muscular da fisionomía dunha persoa ata chegar ao nivel último, composto polo cerebro e a medula espiñal.

Entre medio, encontramos armazóns óseas, así como o trazado do sistema nervioso e de órganos. Por suposto, ao igual que outras aplicacións de Google, o usuario poderá rotar e xirar a perspectiva segundo lle conveña.

O nivel de detalle é moi preciso, dando opción mesmo a seleccionar a golpe de rato seccións concretas do mapeado corporal para obter información de determinadas zonas ou partes da anatomía do modelo. Todo un acerto dentro das ferramentas didácticas de Google.

Advertisement

SUMA Y RESTA DE NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS

Operaciones con números enteros


http://www.vadenumeros.es

Suma de números enteros

Cuando tienen el mismo signo: Se suman los valores y se deja el signo que tengan, si son positivos signo positivo y si son negativos signo negativo. Si no se pone nada delante del número se entiende que es +.

(+5) + (+4) = +9 es lo mismo que: 5 + 4 = 9

(- 5) + (- 4) = – 9 es lo mismo que: – 5 – 4 = – 9

Cuando tienen distinto signo: Se restan sus valores absolutos y se pone el signo del sumando de mayor valor absoluto. (Se restan y se deja el signo del más grande en valor absoluto).

(+20) + (-10) = 20 -10 = +10 ( 20 -10 =10, el más grande es +20, se pone +10)

(- 8) + (+3) = – 8 + 3 = – 5 (8 – 3 = 5, el más grande es el – 8, se pone -5)

(+11) + (- 2) = 11 – 2 = + 9 (11 – 2 = 9, el más grande es el 11, se pone +9)

www.profesorenlinea.cl

Existen únicamente dos casos: números de igual signo y números con signo distinto.

Las reglas a memorizar son las siguientes:

SUMAR

a) Números de igual signo: Cuando dos números tiene igual signo se debe sumar y conservar el signo.

– 3   +  – 8  =   – 11 ( sumo y conservo el signo)

12   +   25  =   37 ( sumo y conservo el signo)

b) Números con distinto signo: Cuando dos números tienen distinto signo se debe restar y conservar el signo del número que tiene mayor valor absoluto (recuerda que el valor absoluto son unidades de distancia, lo cual significa que se debe considerar el número sin su signo).

– 7   +   12   =   5

(tener 12 es lo mismo que tener  +12, por lo tanto, los números son de distinto signo y se deben restar: 12  –  7  =   5 ¿con cuál signo queda? El valor absoluto de –7 es 7 y el valor absoluto de  +12 es 12, por lo tanto, el número que tiene mayor valor absoluto es el 12; debido a esto el resultado es un número positivo).

5   +   – 51   =   – 46

( es negativo porque el 51 tiene mayor valor absoluto)

– 14  +   34   =    20


RESTAR

Para restar dos números o más, es necesario realizar dos cambios de signo (uno después del otro) porque de esta manera la resta se transforma en suma y se aplican las reglas mencionadas anteriormente. Son dos los cambios de signo que deben hacerse:

a)         Cambiar el signo de la resta en suma y

b)         Cambiar el signo del número que está a la derecha del signo de operación por su signo contrario

–3  –  10    =   –3    +  – 10  =    –13   ( signos iguales se suma y conserva el signo)

19  –   – 16    =      19   +   + 16   =     19   +    16    =    35


Actividades JClic – Matemáticas (Castellano)

El proyecto JClic es una evolución del programa Clic 3.0, una herramienta para la creación de aplicaciones didácticas multimedia con más de 10 años de historia. A lo largo de este tiempo han sido muchos los educadores y educadoras que lo han utilizado para crear actividades interactivas donde se trabajan aspectos procedimentales como diversas áreas del currículum, desde educación infantil hasta secundaria.

MATEMÁTICAS

 

Fecha Título Idioma Área Nivel
13/09/05 A sumar es mat ep
05/05/97 Actividades de cálculo mental para primaria ca es mat ep
21/10/99 Actividades de geometría para primaria gl eu es mat ep
09/03/99 Actividades de lógica ca eu es mat ei ep
03/01/06 Actividades de matemáticas es mat ep
05/05/97 Actividades de matemáticas del grupo “Interface” ca eu es mat ep eso
17/02/06 Actividades variadas es exp leng mat soc ep
11/06/03 Activitats de matemàtiques 5è de primària ca es mat ep
11/06/03 Activitats de matemàtiques 6è de primària ca es mat ep
05/05/97 Activitats de numeració per al cicle inicial de primària ca eu es mat ep
14/10/10 Aprendiendo a sumar y restar es mat ep
23/02/06 Aprengeo es mat ep
21/11/02 Bingo matemático gl ca eu es mat ep
25/01/05 Cajón de sastre es div leng mat ep
12/12/06 Cálculo mental es mat ep
19/09/05 Cálculo mental del 1 al 100 con resolución de problemas es mat ep
14/09/05 Cálculo para 3º de primaria es mat ep
22/07/98 Circumferències i cossos geomètrics gl ca eu es mat ep eso
18/11/98 Contemos gl ca eu es mat ei ep
16/03/99 Crucigramas de cálculo mental gl ca eu es mat ep eso
16/02/01 Cuadrados de 10 y triángulos de 15 gl fr it ca eu es mat ep
21/01/00 Cuadrados mágicos it ca eu es mat ep
26/11/09 Decimales 2º Ciclo es mat ep
27/01/98 Descomposición de los números ca eu es mat ei ep
14/06/04 Divisiones es mat ep
03/10/05 Divisiones con decimales es mat ep
25/06/01 El Euro es mat ep eso
05/05/97 El garbell d’Eratòstenes gl fr ca eu es mat ep eso
05/05/97 El nombre de los números ca eu es mat ep
27/10/06 El reloj. Interpretación de las horas del reloj gl es mat ep
19/07/07 El repasón es leng mat soc ep
19/11/98 Euro: ¿Qué es eso? gl ca en eu es mat ep eso
21/11/02 Eurobingo gl ca eu es mat ep
12/03/99 Euros gl ca en eu es mat ep
17/01/06 Figuras es mat ei ep
21/10/99 Fitxes amagades it ca eu es mat ep eso
17/05/00 Fracciones – 1 gl es mat ep
18/05/00 Fracciones – 2 gl es mat ep
09/01/06 Fracciones y operaciones con fracciones es mat ep
05/05/97 Fracciones, múltiplos y divisores fr ca eu es mat ep eso
30/05/05 Frutas es exp leng mat ei ep
10/05/99 Geoclic gl it ca en eu es mat ep eso
20/05/05 Geometria plana ca es mat ep
08/09/05 Identificando decimales es mat ep
17/04/01 Iniciación a problemas – 2º ciclo gl es mat ep
06/10/05 Introducción a las fracciones es mat ep
25/09/00 Jeroglíficos matemáticos gl fr ca eu es mat ep eso
05/06/07 L’àbac ca es mat ei ep
10/04/00 L’Algoritme de la divisió gl fr ca eu es mat ep
14/06/04 La división es mat ep
21/10/05 La familia del 100 eu es mat ep
21/07/98 La manzana ca eu es mat ei ep
03/02/00 La numeración del 1 al 100 gl eu es mat ep
23/02/01 La oca matemática gl ca eu es mat ep eso
02/09/09 Las cuatro operaciones con fracciones es mat ep
15/02/08 Las horas del reloj es mat ep
23/03/00 Las operaciones gl eu es mat ep
07/07/00 Las operaciones – 2 es mat ep
05/05/97 Las tablas de multiplicar gl fr ca eu es mat ep
23/03/00 Las tablas de multiplicar – 1 eu es mat ep
26/05/00 Las tablas de multiplicar – 2 eu es mat ep
09/07/07 Los cuerpos geométricos es mat ep
21/10/02 Los números en mapudungun arn es leng mat ep
27/01/05 Los números racionales: las fracciones es mat ep
22/01/07 Los polígonos es mat ep
16/09/05 Los primeros números por vía visual directa es mat ei ep
07/03/07 Mat-2c es mat ep
11/10/05 Matemanía 5 es mat ep
21/12/99 Matemáticas – 6º primaria es mat ep
09/04/10 Matemáticas 1º de primaria es mat ep
12/09/05 Matemáticas 4º de primaria es mat ep
28/01/00 Matemáticas para el 2º Ciclo de Primaria eu es mat ep
22/07/98 Matemàtiques al parvulari i cicle inicial ca eu es mat ei ep
28/04/08 Medida de magnitudes es mat ep
14/12/06 Medir el tiempo es mat ep
19/07/00 Mesurem el temps ca eu es mat ep
08/03/06 Mesures usuals de longitud ca eu es mat ep
01/12/98 Monedas ca eu es mat ep
09/05/07 Multiplicación y división de números decimales es mat ep
09/05/07 Multiplicación y división de números naturales es mat ep
19/01/07 Múltiplos y divisores es mat ep
18/05/05 Nivelación restitutiva es mat ep
08/06/06 Numeració ca es mat ep
24/10/02 Numeración es mat ep
11/12/07 Numeración en primaria es mat ep
24/11/97 Numeración romana gl fr ca eu es mat ep eso
07/11/03 Numeritos es mat ep
18/04/01 Números – 4 eu es mat ep
23/03/00 Números romanos eu es mat ep
20/07/10 Números romanos 5º es mat ep
22/01/07 Operaciones con fracciones es mat ep
23/12/05 Operaciones con números enteros es mat ep
16/10/02 Pasatiempos matemáticos eu es mat ep eso
19/06/01 Pasatiempos matemáticos 1 eu es mat ep
25/09/00 Pienso en el peso gl ca eu es mat ep eso
22/01/07 Porcentaje y proporcionalidad es mat ep
10/11/03 Potencia es mat ep
02/02/06 Prisma cálculo es mat ep eso
16/03/00 Problemas variados (ciclo superior) gl ca es mat ep
18/03/99 Regletas Cuisènaire gl ca eu es mat ep
08/02/00 Rejilla matemática gl fr ca eu es mat ep
01/02/00 Repasemos las tablas de multiplicar ca eu es mat ep
26/11/97 Resolvemos problemas en el ciclo inicial ca eu es mat ep
25/09/00 Series numéricas gl ca eu es mat ep
13/06/01 Simetrías eu es mat ep
16/12/99 Sistema métrico decimal eu es mat ep
30/09/02 Sumas eu es mat ep
30/03/09 Sumas llevando es mat ep
14/01/05 Sumas y restas es mat ep
05/11/03 TETRAVEX: Rompecabezas numéricos eu es mat ep
18/11/98 Uno, dos y ninguno gl ca eu es mat ei ep

“SYMBALOO” – UN WEBMIX

Unha ferramenta moi interesante. Trátase de Symbaloo, unha aplicación web gratuíta que nos permite xuntar os nosos sitios favoritos nunha soa páxina.

Symbaloo é moi doado de usar e de configurar: a súa interface está composta por unha grilla con 60 espazos onde iremos agregando os nosos sitios favoritos para ter acceso a eles cun só clic.

Esta ferramenta permítenos ademais organizar os sitios en pestanas, reordenalos (arrastrándoos ata a casa onde queremos situalos), editar, borrar, agregar buscadores, widgets e moito máis. E se queremos organizalos mellor, podemos utilizar diferentes íconos e cores ou utilizar calquera imaxe que nos permita identifica-los sitios.

Esta aplicación online (ademais da súa sinxela interface)  ao estar baseada na web, teremos acceso aos nosos sitios favoritos dende calquera PC conectada a Internet.

Symbaloo é sen dúbida unha ferramenta súmamente útil.

www.symbaloo.com

PASOS

  • Crea unha conta gratuita para garda-la túa configuración e poder acceder a ela dende calquera ordenador.
  • Unha vez activada a conta, pulsa en “Añadir un Webmix” para comezar.
  • Escribe o título no campo “Añadir un webmix vacío” e logo fai clic no botón “Añadir”

PERSONALIZA OS BLOQUES

  • Tes a posibilidade de incluir un sitio web en cada un dos bloques que compoñen a cuadrícula
  • Para engadir un sitio, fai clic no bloque onde queiras colocalo e busca a web utilizando a palabra clave no campo
  • Cando localices o sitio  que queres engadir, seleccionaio e, automaticamente aparecerá no bloque que indicaches
  • Repite a operación para personaliza-lo teu webmix e terás sempre a man as túas webs preferidas.