Ubuntu 11.10 final, xa dispoñible para descarga

Descobre a última versión de Ubuntu co seu simulador online

A última versión da distribución GNU/Linux, con nome en clave “Oneiric Ocelot”, xa se pode descargar nas súas versións Desktop e Servidor de 32 e 64 bits. Ubuntu 11.10 ofrece un interface moito máis intuitivo a través de Unity e o centro de software segue mellorándose para ofrecer aos usuarios, tanto persoais coma empresariais, un maior control sobre as aplicacións que se encontran dispoñibles para este ámbito GNU/Linux.

ORIENTACIÓN PEDAGÓXICA:

Ubuntu é unha distribución que usa un núcleo Linux. En primeiro lugar, hai que informarse sobre que funcións ten un sistema operativo no mundo da informática para, a continuación, descubrir as características definitorias do núcleo Linux. Seguidamente, pódese ampliar a perspectiva e centrar o traballo do alumnado no concepto de software libre. Tras crear unha definición conxunta, pódese pedir aos discentes que analicen as implicacións das catro liberdades do software libre.

Ubuntu está composto de múltiple software normalmente distribuído baixo unha licenza libre ou de código aberto. Sería interesante que cada estudante realizase unha lista cos programas non libres que considere imprescindibles nunha computadora, con iso poderase extrapolar as súas necesidades e inquietudes. A continuación, pódeselles propoñer que, da lista confeccionada individualmente, chequeen se existe un equivalente en software libre. Seguidamente, pódese presentar a figuras como Richard Stallman ou Linus Torvalds e reflexionar en clase sobre os beneficios do software libre e de código aberto, analizando tamén as diferenzas entre estas dúas formas de licenciación de programas. Paralelamente, pódese buscar na Rede os diferentes tipos de licenza de software dispoñibles actualmente, redactar as súas características e proporcionar exemplos concretos; a web de Creative Commons pode ser un bo punto de partida.

PROPOSTA TIC:

Na páxina oficial de Ubuntu pódese gozar de Ubuntu 11.10 mediante unha especie de simulador online. Este dá a opción de seguir un tour guiado por esta nova versión de Ubuntu ou navegar libremente. Cando o alumnado se familiarice con este ámbito informático pódese proceder a descargar Ubuntu 11.10. Unha vez obtéñase a imaxe ISO no disco duro do noso ordenador só fai falta gravalo nun CD. Para iso necesitaremos un programa de gravación como, por exemplo, ISO Recorder.

Unha vez instalado ISO Recorder na nosa computadora, procederemos a gravar a imaxe ISO de Ubuntu 11.10 nun CD. Unha vez feito este procedemento obteremos un LiveCD. Entón, só hai que reiniciar o ordenador co LiveCD colocado no lector do noso equipo e escoller unha das opcións formuladas: Arrancar dende o sistema operativo instalado no ordenador, Arrancar dende LiveCD ou Instalar Ubuntu 11.10. Elixindo calquera das dúas últimas opcións pódese traballar coa nova distribución GNU/Linux.

Advertisement

ACTIVIDADES DE REFUERO – ANAYA – PRIMARIA

Actividades de refuerzo

– Cuaderno 1 (primer trimestre)

– Cuaderno 2 (segundo trimestre)

– Cuaderno 3 (tercer trimestre)

Actividades de ampliación

– Cuaderno 1 (primer trimestre)

– Cuaderno 2 (segundo trimestre)

– Cuaderno 3 (tercer trimestre)

Actividades para el desarrollo de la inteligencia (Razonamiento matemático)

– Cuaderno 1 (primer trimestre)

– Cuaderno 2 (segundo trimestre)

– Cuaderno 3 (tercer trimestre)

Actividades de razonamiento verbal (Razonamiento lingüístico)

– Cuaderno 1 (primer trimestre)

– Cuaderno 2 (segundo trimestre)

– Cuaderno 3 (tercer trimestre)

Actividades de refuerzo

– Cuaderno 1 (primer trimestre)

– Cuaderno 2 (segundo trimestre)

– Cuaderno 3 (tercer trimestre)

Actividades de ampliación

– Cuaderno 1 (primer trimestre)

– Cuaderno 2 (segundo trimestre)

– Cuaderno 3 (tercer trimestre)

Actividades para el desarrollo de la inteligencia (Razonamiento matemático)

– Cuaderno 1 (primer trimestre)

– Cuaderno 2 (segundo trimestre)

– Cuaderno 3 (tercer trimestre)

Actividades de razonamiento verbal (Razonamiento lingüístico)

– Cuaderno 1 (primer trimestre)

– Cuaderno 2 (segundo trimestre)

– Cuaderno 3 (tercer trimestre)

Actividades de Refuerzo 3

Conocimiento del Medio

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 1

Unidad 6

Unidad 11

Unidad 2

Unidad 7

Unidad 12

Unidad 3

Unidad 8

Unidad 13

Unidad 4

Unidad 9

Unidad 14

Unidad 5

Unidad 10

Unidad 15

Matemáticas

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 1

Unidad 6

Unidad 11

Unidad 2

Unidad 7

Unidad 12

Unidad 3

Unidad 8

Unidad 13

Unidad 4

Unidad 9

Unidad 14

Unidad 5

Unidad 10

Unidad 15

Lengua

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 1

Unidad 6

Unidad 11

Unidad 2

Unidad 7

Unidad 12

Unidad 3

Unidad 8

Unidad 13

Unidad 4

Unidad 9

Unidad 14

Unidad 5

Unidad 10

Unidad 15

Actividades de Refuerzo 4

Conocimiento del Medio

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 1

Unidad 6

Unidad 11

Unidad 2

Unidad 7

Unidad 12

Unidad 3

Unidad 8

Unidad 13

Unidad 4

Unidad 9

Unidad 14

Unidad 5

Unidad 10

Unidad 15

Matemáticas

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 1

Unidad 6

Unidad 11

Unidad 2

Unidad 7

Unidad 12

Unidad 3

Unidad 8

Unidad 13

Unidad 4

Unidad 9

Unidad 14

Unidad 5

Unidad 10

Unidad 15

Lengua

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 1

Unidad 6

Unidad 11

Unidad 2

Unidad 7

Unidad 12

Unidad 3

Unidad 8

Unidad 13

Unidad 4

Unidad 9

Unidad 14

Unidad 5

Unidad 10

Unidad 15

Actividades de Refuerzo 5

Conocimiento del Medio

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 1

Unidad 6

Unidad 11

Unidad 2

Unidad 7

Unidad 12

Unidad 3

Unidad 8

Unidad 13

Unidad 4

Unidad 9

Unidad 14

Unidad 5

Unidad 10

Unidad 15

Matemáticas

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 1

Unidad 6

Unidad 11

Unidad 2

Unidad 7

Unidad 12

Unidad 3

Unidad 8

Unidad 13

Unidad 4

Unidad 9

Unidad 14

Unidad 5

Unidad 10

Unidad 15

Lengua

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 1

Unidad 6

Unidad 11

Unidad 2

Unidad 7

Unidad 12

Unidad 3

Unidad 8

Unidad 13

Unidad 4

Unidad 9

Unidad 14

Unidad 5

Unidad 10

Unidad 15

—Lingua galega—

Primeiro trimestre

Segundo trimestre

Terceiro trimestre

Unidade 1

Unidade 6

Unidade 11

Unidade 2

Unidade 7

Unidade 12

Unidade 3

Unidade 8

Unidade 13

Unidade 4

Unidade 9

Unidade 14

Unidade 5

Unidade 10

Unidade 15

Conocimiento del Medio 5

Unidad 1. LOS SERES VIVOS. LAS PLANTAS ESQUEMA

Unidad 2. LOS ANIMALESACTIVIDADESRESUMEN

Unidad 3. ALIMENTACIÓN Y DIGESTIÓN ACTIVIDADESDIAPOSITIVARESUMEN

Unidad 4. RESPIRACIÓN, CIRCULACIÓN Y EXCRECIÓN ACTIVIDADESCORAZÓNRESUMEN

Unidad 5. LA FUNCIÓN DE RELACIÓNACTIVIDADESDIAPOSITIVAMÚSCULOS Y HUESOSRESUMEN

Unidad 6. EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR ACTIVIDADESRESUMEN

Unidad 7. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADESACTIVIDADESDIAPOSITIVA

Unidad 8. LA ENERGÍA Y LOS CAMBIOSACTIVIDADES

Unidad 9. LA SUPERFICIE TERRESTREACTIVIDADES

Unidad 10. LAS AGUAS DEL PLANETAACTIVIDADES

Unidad 11. LA ATMÓSFERA Y EL CLIMAACTIVIDADES

Unidad 12. VIVIMOS EN SOCIEDADACTIVIDADES

Unidad 13. LA ORGANIZACIÓN DE ESPAÑAACTIVIDADES MAPA POLÍTICO DE ESPAÑA

Unidad 14. LA HISTORIA Y SU ESTUDIO. LA PREHISTORIAACTIVIDADESRESUMEN

Unidad 15. LA EDAD ANTIGUA Y LA EDAD MEDIAACTIVIDADES

 Actividades de Refuerzo 6

 Conocimiento del Medio

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 1

Actividades Repaso

Unidad 6

Actividades Repaso

Unidad 11

Actividades Repaso

Unidad 2

Actividades Repaso

Unidad 7

Actividades Repaso

Unidad 12

Actividades Repaso

Unidad 3

Actividades Repaso

Unidad 8

Actividades Repaso

Unidad 13

Actividades Repaso

Unidad 4

Actividades Repaso

Unidad 9

Actividades Repaso

Unidad 14

Actividades Repaso

Unidad 5

Actividades Repaso

Unidad 10

Actividades Repaso

Unidad 15

Actividades Repaso

 Matemáticas

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 1

Unidad 6

Unidad 11

Unidad 2

Unidad 7

Unidad 12

Unidad 3

Unidad 8

Unidad 13

Unidad 4

Unidad 9

Unidad 14

Unidad 5

Unidad 10

Unidad 15

 Lengua

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Unidad 1

Unidad 6

Unidad 11

Unidad 2

Unidad 7

Unidad 12

Unidad 3

Unidad 8

Unidad 13

Unidad 4

Unidad 9

Unidad 14

Unidad 5

Unidad 10

Unidad 15

ANAYA – RECURSOS DIDÁCTICOS INTERACTIVOS – PRIMARIA