LIBROMEDIA SANTILLANA PRIMARIA

6º PRIMARIA

MATEMÁTICAS            LINGUA GALEGA                  LENGUA CASTELLANA

COÑECEMENTO DO MEDIO

5º PRIMARIA

MATEMÁTICAS            LINGUA GALEGA                  LENGUA CASTELLANA

COÑECEMENTO DO MEDIO

4º PRIMARIA

MATEMÁTICAS            LINGUA GALEGA                  LENGUA CASTELLANA

COÑECEMENTO DO MEDIO

3º PRIMARIA

MATEMÁTICAS            LINGUA GALEGA                  LENGUA CASTELLANA

COÑECEMENTO DO MEDIO

2º PRIMARIA

MATEMÁTICAS            LINGUA GALEGA                  LENGUA CASTELLANA

COÑECEMENTO DO MEDIO

1º PRIMARIA

MATEMÁTICAS            LINGUA GALEGA                  LENGUA CASTELLANA

COÑECEMENTO DO MEDIO

Advertisement

MANDALAS COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO

Mándaa, palabra sánscrita (antiga lingua indoeuropea dos brahmanas que se mantén como lingua culta) cuxo significado é “círculo”, é unha representación simbólica e arquetípica (tipo ou modelo ideal de algo) do universo.

Represéntase cun conxunto de figuras e formas xeométricas concéntricas.

O seu principal obxectivo é fomentar a concentración da enerxía nun só punto durante a meditación.

Aínda que se utilizan dende tempos remotos en todas as civilizacións con diferentes manifestacións, foi no século pasado cando se utilizaron como debuxos terapéuticos.

 • Concéntración e a aprendizaxe
 • Equilibra os hemisferios cerebrais
 • Favorece o descanso e o sono
 • Facilita a comunicación e potencia a creatividade
 • Desenvolve os sentidos e a capacidade de percepción
 • Fomenta a iniciativa persoal
 • Estimula a imaxinación favorecendo a libre expresión
 

DEBUXAR E PINTAR MANDALAS POSIBILITA:

A través do debuxo, da cor, o neno expresa o seu mundo interior, pensamentos, ideas, estados de ánimo e relacións co mundo dun modo cada vez máis complexo, dende os primeiros garabatos ás creacións artísticas máis abstractas e elaboradas desenvolvendo con iso a súa psicomotricidade, e confirmando a súa estreita relación co desenvolvemento integral do neno.

NORMAS PARA PINTAR UNA MANDALA

O requisito fundamental dunha mandala é que debe manter un equilibrio en toda a súa forma; polo tanto é importante escoller ben as cores e manter un chisco de simetría na súa forma.

Normas para pintar unha mandala:

 • Antes de comezar a pintar o mandala, obsérva con tranquilidade durante uns minutos.
 • Sente o seu gratificante efecto.
 • Comezar a pintalo polo centro para liberar as enerxías que esconde.
 • Se se pinta de fóra cara a dentro, e contraremos meditativamente o noso propio centro.
 • Á hora de pintar, respectar a dirección coa que se empezou.
 • Pintar ata que considere que a mandala está rematada.
 • Para relaxarse e aumentar a concentración pódense facer moitas cousas. Unha delas é, en silencio ou cunha música de fondo suave, pintar unha mandala.

 

 

http://www.orientacionandujar.es/2010/03/06/nuevos-mandalas-fichas-151-180/

Cuadernos para niños
https://www.edufichas.com/colorear/mandalas/
Libro de mandalas PDF

https://drive.google.com/file/d/1_rlxnXTykNpNbtUow1SoZXCQmUqeeNo9/view

libro de mandalas 2

https://drive.google.com/file/d/1SrGwBB10NWvQx4Wbg3MQ5Z2e7eX78aqg/view

COMO DEBUXAR UN MANDA?

LIBRO DE MANDALAS PARA COLOREAR