GALEGO 5º EP – U10

AULA VIRTUAL SANTILLANA

Para poder visualizar os libros de tipo AULA VIRTUAL (AV) introduce o usuario e contrasinal

  • ONLINE : Conéctate con tu navegador a aulavirtual.santillana.es/ .

GUÍA CONTIDOS

A) PALABRAS SIMPLES E COMPOSTAS

B) Gramática. O verbO (II)

B.1. O verbo: tempo e modo

B.2. Os tempos verbais

C) Ortografía. A COMA

D) SABER FACER Un cartel con normas de comportamento


A) PALABRAS SIMPLES E COMPOSTAS

Actividade (Ordenador)

(Castelán) “Palabras Simples Y Compuestas * Ejemplos”

(Castelán) “La Eduteca – Palabras simples y palabras compuestas”


B) Gramática. O VERBO (II).

RULETA DE PALABRAS – PASADEVERBOS – ACTIVIDADE INTERACTIVA

Esta actividade consiste en conxugar correctamente os verbos formulados a través do rosco de palabras

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5114281-pasadeverbos.html

https://es.educaplay.com/juego/5114281-pasadeverbos.html

CONXUGADOR ON LINE

Conxugador verbal de español, portugués europeo, portugués brasileiro, e galego. Escribe un infinitivo e Linguakit mostrará todas as formas verbais de todos os tempos e modos.

Tempo e modo

http://replgalega5.webcindario.com/03-11.htm

O VERBO – MÁIS ACTIVIDADES

C) Ortografía. A COMA

Actividade (Ordenador)

(CASTELÁN) “Los signos de puntuación. La coma. Cómo y cuándo usar la coma | Vídeos Educativos para Niños”

(CASTELÁN) Lengua, 2º Primaria. Tema 13. La coma

(CASTELÁN) Test – USO COMA

(37)Práctica para reconocer el uso correcto de la coma. Basado en el ejercicio de Edgar Machaca, usuario de Educaplay.

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5114281-pasadeverbos.html

<iframe width="795" height="690" frameborder="0" src="https://es.educaplay.com/juego/5114281-pasadeverbos.html"></iframe>

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/990630-uso_de_la_coma.html

D) SABER FACER Un cartel con normas de comportamento

6 Caves Para Elaborar Un cartel Publicitario

Advertisement