AS WIKIS COMO FERRAMENTA EDUCATIVA

Fonte: www.wikisaber.es

A aparición da Web 2.0 proporcionou a creación de novos ambientes de aprendizaxe que utilizan innovadoras ferramentas de comunicación, procura, creación e partición. Blogs, foros, mensaxería instantánea, videollamadas, Wikipedia, email, etc. son palabras que empezan a formar parte da cotidianeidad educativa. Profesores/as e alumn@s utilizan a gran variedade de recursos que a Web ofrece, transformando as dinámicas do aula e prolongando o contacto entre profesor/a e alumn@ máis aló da escola.

Unha wiki comprende unha colección de documentos que son creados e postos a disposición do público en Internet, a través dun software colaborativo que se caracteriza pola fácil utilización á hora de crear e actualizar a información.

Cómo aproveitar os wikis no ámbito educativo: http://aulablog21.wikispaces.com/+Como+aprovechar+los+wikis+en+el+ambito+educativo

Nun contexto pedagóxico, unha wiki constitúe unha oportunidade de ?construír? coñecemento en grupo e de intercambiar información dunha forma permanente e interactiva. A colaboración en tempo real e a coexistencia entre procesos e produtos de aprendizaxe son unha fonte de motivación e de implicación para profesores/as e alumn@s. Ademais, pódese adaptar facilmente a comunicación a outros países e axentes educativos.

Os profesores e alumnos que elixan crear unha wiki poden utilizala para saber cales son os traballos a realizar, redactalos e editalos, comentar o traballo dos seus compañeiros; crear un portafolio dixital e colaborar en proxectos de aprendizaxe; debater ideas e tomar decisións; construír historias e argumentos en proxectos multidisciplinares.

Ademais, para completar un mesmo tema, podes complementalo cun  foro de discusión ou cun blog.  Fai crecer a túa comunidade.

Enlaces
Artigo sobre wikis e educación ? ttp://elbonia.cent.uji.é/jordi/wp-content/uploads/docs/Adell_Wikis_MEC.pdf


Unha wiki sobre as wikis – http://aulablog21.wikispaces.com/+Como+aproveitar+os+wikis+en+o+ambito+educativo


Artigos e recursos sobre as wikis – http://educationalwikis.wikispaces.com/Articles+and+Resources


Exemplo dun software para a creación de wikis – http://wikisineducation.wetpaint.com/


Presentación sobre a utilización de wikis – http://www.slideshare.net/educablog/wikis-en-educacin-os seus-mltiples-usos

Advertisement

PDC Generator.zip (Xerador de Programacións Didácticas por competencias)

PDC Generator é un programa que permite xerar Programacións Didácticas baseadas en Competencias Básicas. Ademais inclúe un sistema para avalialas obtendo documentos para a recollida de información durante o curso e permitindo xerar informes sobre o competente que é cada alumno.

Unha vez descargado o ficheiro en formato .zip, pinchades sobre o ficheiro e o boton dereito do rato e lle dais a extraer aquí. Logo pinchades en “leeme.html” para ve-las instrucións.

Esta versión só está preparada e testeada para funcionar en WINDOWS XP.

Web de axuda