MANDALAS COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO

Mándaa, palabra sánscrita (antiga lingua indoeuropea dos brahmanas que se mantén como lingua culta) cuxo significado é “círculo”, é unha representación simbólica e arquetípica (tipo ou modelo ideal de algo) do universo.

Represéntase cun conxunto de figuras e formas xeométricas concéntricas.

O seu principal obxectivo é fomentar a concentración da enerxía nun só punto durante a meditación.

Aínda que se utilizan dende tempos remotos en todas as civilizacións con diferentes manifestacións, foi no século pasado cando se utilizaron como debuxos terapéuticos.

 • Concéntración e a aprendizaxe
 • Equilibra os hemisferios cerebrais
 • Favorece o descanso e o sono
 • Facilita a comunicación e potencia a creatividade
 • Desenvolve os sentidos e a capacidade de percepción
 • Fomenta a iniciativa persoal
 • Estimula a imaxinación favorecendo a libre expresión
 

DEBUXAR E PINTAR MANDALAS POSIBILITA:

A través do debuxo, da cor, o neno expresa o seu mundo interior, pensamentos, ideas, estados de ánimo e relacións co mundo dun modo cada vez máis complexo, dende os primeiros garabatos ás creacións artísticas máis abstractas e elaboradas desenvolvendo con iso a súa psicomotricidade, e confirmando a súa estreita relación co desenvolvemento integral do neno.

NORMAS PARA PINTAR UNA MANDALA

O requisito fundamental dunha mandala é que debe manter un equilibrio en toda a súa forma; polo tanto é importante escoller ben as cores e manter un chisco de simetría na súa forma.

Normas para pintar unha mandala:

 • Antes de comezar a pintar o mandala, obsérva con tranquilidade durante uns minutos.
 • Sente o seu gratificante efecto.
 • Comezar a pintalo polo centro para liberar as enerxías que esconde.
 • Se se pinta de fóra cara a dentro, e contraremos meditativamente o noso propio centro.
 • Á hora de pintar, respectar a dirección coa que se empezou.
 • Pintar ata que considere que a mandala está rematada.
 • Para relaxarse e aumentar a concentración pódense facer moitas cousas. Unha delas é, en silencio ou cunha música de fondo suave, pintar unha mandala.

 

 

http://www.orientacionandujar.es/2010/03/06/nuevos-mandalas-fichas-151-180/

Cuadernos para niños
https://www.edufichas.com/colorear/mandalas/
Libro de mandalas PDF

https://drive.google.com/file/d/1_rlxnXTykNpNbtUow1SoZXCQmUqeeNo9/view

libro de mandalas 2

https://drive.google.com/file/d/1SrGwBB10NWvQx4Wbg3MQ5Z2e7eX78aqg/view

COMO DEBUXAR UN MANDA?

LIBRO DE MANDALAS PARA COLOREAR

Advertisement

Bubbl.us: herramienta de creación de mapas conceptuales al alcance de todos

Bubbl.us: herramienta de creación de mapas conceptuales al alcance de todos

Los mapas mentales o mapas conceptuales está demostrado que son una manera fantástica para esbozar las ideas y hacer un intercambio de ideas realmente productivo. No dejes que la resistencia al aprendizaje de un nuevo software te impida usarlo, Bubbl.us es gratis, basado en la web y fácil de aprender.

Usted puede visitar Bubbl.us y sin siquiera iniciar sesión puedes empezar a crear tus propios mapas mentales, con un aspecto impresionante y pulido. Puedes registrarte si deseas habilitar la posibilidad de salvar, compartit y otras características entre sesiones cruzadas. Haga clic en el nodo de inicio que proporcionan, introduzca su tema, y comience a añadir nodos con las teclas CTRL + ENTER y TAB para los secundarios (hijos) y nodos paralelos (hermanos), respectivamente.

Puede mover los nodos, cambiar los colores y tamaño de la fuente, y fácilmente interconectar los nodos unos con otros, con simplemente arrastar la función de conectar. Puede exportar su mapa conceptual como un archivo JPG o PNG, guardarlo para su posterior edición, y compartirlo para que otros puedan modificarlo o verlo. Bubbl.us es rápido, gratis, y requiere menos de un minuto para aprender. Echa un vistazo a los enlaces siguientes para probarlo.