GALEGO 5º EP – U10

AULA VIRTUAL SANTILLANA

Para poder visualizar os libros de tipo AULA VIRTUAL (AV) introduce o usuario e contrasinal

 • ONLINE : Conéctate con tu navegador a aulavirtual.santillana.es/ .

GUÍA CONTIDOS

A) PALABRAS SIMPLES E COMPOSTAS

B) Gramática. O verbO (II)

B.1. O verbo: tempo e modo

B.2. Os tempos verbais

C) Ortografía. A COMA

D) SABER FACER Un cartel con normas de comportamento


A) PALABRAS SIMPLES E COMPOSTAS

Actividade (Ordenador)

(Castelán) “Palabras Simples Y Compuestas * Ejemplos”

(Castelán) “La Eduteca – Palabras simples y palabras compuestas”


B) Gramática. O VERBO (II).

RULETA DE PALABRAS – PASADEVERBOS – ACTIVIDADE INTERACTIVA

Esta actividade consiste en conxugar correctamente os verbos formulados a través do rosco de palabras

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5114281-pasadeverbos.html

https://es.educaplay.com/juego/5114281-pasadeverbos.html

CONXUGADOR ON LINE

Conxugador verbal de español, portugués europeo, portugués brasileiro, e galego. Escribe un infinitivo e Linguakit mostrará todas as formas verbais de todos os tempos e modos.

Tempo e modo

http://replgalega5.webcindario.com/03-11.htm

O VERBO – MÁIS ACTIVIDADES

C) Ortografía. A COMA

Actividade (Ordenador)

(CASTELÁN) “Los signos de puntuación. La coma. Cómo y cuándo usar la coma | Vídeos Educativos para Niños”

(CASTELÁN) Lengua, 2º Primaria. Tema 13. La coma

(CASTELÁN) Test – USO COMA

(37)Práctica para reconocer el uso correcto de la coma. Basado en el ejercicio de Edgar Machaca, usuario de Educaplay.

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5114281-pasadeverbos.html

<iframe width="795" height="690" frameborder="0" src="https://es.educaplay.com/juego/5114281-pasadeverbos.html"></iframe>

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/990630-uso_de_la_coma.html

D) SABER FACER Un cartel con normas de comportamento

6 Caves Para Elaborar Un cartel Publicitario

Advertisement

A materia e as súas propiedades – 5º EP – U7

ACTIVIDADES DIXITAIS PARA ANTES E DESPOIS

LIBROMEDIA SANTILLA AV Alumno Primaria
LIBRO DIGITAL DE SANTILLANA CON EXPLICACIONES Y ACTIVIDADES DIGITALES
http://aulavirtual.santillana.es/
Usuario:

Contraseña:

……………………………………………………
ACTIVIDADES ANAYA MULTIMEDIA
https://orecantodojuanlu.wordpress.com/2011/10/15/anaya-recursos-didacticos-interactivos-primaria/

……………………………………………………………………………………………
BIBLIOTECA DE ACTIVIDADES JCLIC
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&language=es&subject=mat&level=PRI
https://clic.xtec.cat/repo/


GUÍA CONTIDOS

 • A) As propiedades da materia
 • A.1. As propiedades da materia
 • A.2. A masa
 • A.3. Como se mide a masa
 • A.4 O volume
 • A.5. Como se mide o volume
 • B) A densidade e a flotabilidade
 • B.1. densidade
 • B.2 Como se calcula a densidade
  dun corpo
 • B.3. A densidade e a flotabilidade
 • C) As propiedades de sólidos, líquidos e gases
 • C.1. As propiedades dos sólidos
 • C.2. As propiedades dos líquidos
 • C.3. As propiedades dos gases
 • D) As reaccións químicas
 • D.1. Os tipos de reaccións químicas
 • D.2. A importancia das reaccións químicas

VÍDEOS – EXPLICACIÓNS

QUE SABES XÁ?

A MATERIA

Ver artigo de 4º Primaria sobre a unidade

https://orecantodojuanlu.wordpress.com/2020/05/25/a-materia-e-os-materiais-4o-ep-naturais-u7/


A) As propiedades da materia

A.1. As propiedades da materia

Propiedades de la materia | Explicación SENCILLA | Videos Educativo

La Materia y sus propiedades | Videos Educativos para Niños

Propiedades generales de la materia

A.2. A masa, A.3. O VOLUME

PROPIEDADES DE LA MATERIA: MASA Y VOLUMEN

A.4. Como se mide a masa

La masa y su medida creditos

A.5. O VOLUME

El volumen

¿que es el volumen?

A.6 COMO SE MIDE O VOLUME?

Volumen de una piedra


B) A densidade e a flotabilidade

B.1. A densidade

La Densidad | Explicación

Arquimedes y la densidad de los cuerpos

B.2. Como se calcula a densidade dun corpo

CALCULAR DENSIDAD [Fácil y Rápido] | FÍSICA |

6 experimentos densidad para niños+ Un caso de detectives

B.3. A densidade e a flotabilidade

Demostraciòn De Densidad y flotabilidad

Experimentos de Flotabilidad de un Huevo.


C) As propiedades de sólidos, líquidos e gases

C.1. As propiedades dos sólidos

Propiedades de los sólidos

PROPIEDADES DE LOS SOLIDOS

Las propiedades de los sólidos

C.2. As propiedades dos LÍQUIDOS

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS Y SU EXPLICACIÓN

Propiedades en los líquidos

Diferencias entre líquidos y sólidos

C.3. As propiedades dos gases

PROPIEDADES DE LOS GASES Y SU EXPLICACIÓN

Propiedades de los gases


D) As reaccións química

D.1. Que son as reaccións químicas

Reacciones químicas. Naturales, 6º Primaria

Experimentores: Aprende sobre las reacciones químicas

D.2. Os tipos de reaccións químicas

OXIDACIÓN

¿Por qué se oxidan los metales? | En 1 minuto

Ralentizando una reacción – Oxidación de una manzana (Experimentos Caseros)

Porque se oxida el hierro

COMBUSTIÓN

La combustión

Reacción de combustión

FERMENTACIÓNS

La fermentación

Como se hace el yogur, fermentacion lactea – Videos educativos alimentos

Fermentación de levadura con agua y azúcar

Experimento fermentacion

SABER MÁIS. CÓMO SE FAI O PAN?

DE DONDE VIENE EL PAN???✰COMO SE HACE el PAN✰【PaRa NiÑoS】

D.3. A IMPORTANCIA DAS REACCIÓNS QUÍMICAS

Las reacciones quimicas en la vida diaria