U4 – ORGANIZACIÓN DOS SERES VIVOS – NATURAIS – 6º EP

A) A CÉLULA

COMO SON AS CÉLULAS?

PARTES DA CÉLULA

TIPOS DE CÉLULAS

CÉLULAS ANIMAIS E CÉLULAS VEXETAIS

B) OS NIVEIS DE ORGANIZACIÓN CELULAR

Organismo pluricelular | Organizacion de la materia, Cuadernos interactivos  de ciencias, Clases de celulas

C) OS TECIDOS

TECIDOS ANIMAIS

TEJIDOS VEGETALES

Tejidos vegetales
Advertisement