O ENCERADO DIXITAL INTERACTIVO

EDi Encerados dixitais interactivos. A dinámica de traballo nun aula dixital

 • JClic é un ámbito para a creación, realización e avaliación de actividades educativas multimedia Dispoñemos dun buscador de activades xa feitas por outros compañeiros. Tamén temos a posibilidade de crear e editar as propias e compartilas co resto da comunidade.
 • http://ediga.net/blog/
 • EdiLim O sistema Lim é un ámbito para a creación de materiais educativos accesibles dende a web. Exemplos:
  • Aparato dixestivo
  • Animais
  • Universo
  • Matemáticas
  • Tangram …
  • Tamén temos un buscador de actividades feitas
 • Actividades feitas con Smart Notebook
  • Os Edi inclúen software propio para crear actividades educativas.
  • Tamén podemos descargar actividades xa feitas e compartir as nosas en Ediga
 • E poderíamos seguir poñendo moitas mais cousas… As posibilidades dun encerado dixital interactivo son moitas e incribles. Pero en calquera caso debemos ter sempre presente unha cousa…
 • "A eficacia dos medios, por moi poderosos que sexan, sempre depende do xeito en que se empreguen"
Advertisement