U4 – ORGANIZACIÓN DOS SERES VIVOS – NATURAIS – 6º EP

A) A CÉLULA

COMO SON AS CÉLULAS?

PARTES DA CÉLULA

TIPOS DE CÉLULAS

CÉLULAS ANIMAIS E CÉLULAS VEXETAIS

B) OS NIVEIS DE ORGANIZACIÓN CELULAR

Organismo pluricelular | Organizacion de la materia, Cuadernos interactivos de ciencias, Clases de celulas

C) OS TECIDOS

TECIDOS ANIMAIS

TEJIDOS VEGETALES

Tejidos vegetales
Advertisement

A materia e as súas propiedades – 5º EP – U7

ACTIVIDADES DIXITAIS PARA ANTES E DESPOIS

LIBROMEDIA SANTILLA AV Alumno Primaria
LIBRO DIGITAL DE SANTILLANA CON EXPLICACIONES Y ACTIVIDADES DIGITALES
http://aulavirtual.santillana.es/
Usuario:

Contraseña:

……………………………………………………
ACTIVIDADES ANAYA MULTIMEDIA
https://orecantodojuanlu.wordpress.com/2011/10/15/anaya-recursos-didacticos-interactivos-primaria/

……………………………………………………………………………………………
BIBLIOTECA DE ACTIVIDADES JCLIC
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&language=es&subject=mat&level=PRI
https://clic.xtec.cat/repo/


GUÍA CONTIDOS

 • A) As propiedades da materia
 • A.1. As propiedades da materia
 • A.2. A masa
 • A.3. Como se mide a masa
 • A.4 O volume
 • A.5. Como se mide o volume
 • B) A densidade e a flotabilidade
 • B.1. densidade
 • B.2 Como se calcula a densidade
  dun corpo
 • B.3. A densidade e a flotabilidade
 • C) As propiedades de sólidos, líquidos e gases
 • C.1. As propiedades dos sólidos
 • C.2. As propiedades dos líquidos
 • C.3. As propiedades dos gases
 • D) As reaccións químicas
 • D.1. Os tipos de reaccións químicas
 • D.2. A importancia das reaccións químicas

VÍDEOS – EXPLICACIÓNS

QUE SABES XÁ?

A MATERIA

Ver artigo de 4º Primaria sobre a unidade

https://orecantodojuanlu.wordpress.com/2020/05/25/a-materia-e-os-materiais-4o-ep-naturais-u7/


A) As propiedades da materia

A.1. As propiedades da materia

Propiedades de la materia | Explicación SENCILLA | Videos Educativo

La Materia y sus propiedades | Videos Educativos para Niños

Propiedades generales de la materia

A.2. A masa, A.3. O VOLUME

PROPIEDADES DE LA MATERIA: MASA Y VOLUMEN

A.4. Como se mide a masa

La masa y su medida creditos

A.5. O VOLUME

El volumen

¿que es el volumen?

A.6 COMO SE MIDE O VOLUME?

Volumen de una piedra


B) A densidade e a flotabilidade

B.1. A densidade

La Densidad | Explicación

Arquimedes y la densidad de los cuerpos

B.2. Como se calcula a densidade dun corpo

CALCULAR DENSIDAD [Fácil y Rápido] | FÍSICA |

6 experimentos densidad para niños+ Un caso de detectives

B.3. A densidade e a flotabilidade

Demostraciòn De Densidad y flotabilidad

Experimentos de Flotabilidad de un Huevo.


C) As propiedades de sólidos, líquidos e gases

C.1. As propiedades dos sólidos

Propiedades de los sólidos

PROPIEDADES DE LOS SOLIDOS

Las propiedades de los sólidos

C.2. As propiedades dos LÍQUIDOS

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS Y SU EXPLICACIÓN

Propiedades en los líquidos

Diferencias entre líquidos y sólidos

C.3. As propiedades dos gases

PROPIEDADES DE LOS GASES Y SU EXPLICACIÓN

Propiedades de los gases


D) As reaccións química

D.1. Que son as reaccións químicas

Reacciones químicas. Naturales, 6º Primaria

Experimentores: Aprende sobre las reacciones químicas

D.2. Os tipos de reaccións químicas

OXIDACIÓN

¿Por qué se oxidan los metales? | En 1 minuto

Ralentizando una reacción – Oxidación de una manzana (Experimentos Caseros)

Porque se oxida el hierro

COMBUSTIÓN

La combustión

Reacción de combustión

FERMENTACIÓNS

La fermentación

Como se hace el yogur, fermentacion lactea – Videos educativos alimentos

Fermentación de levadura con agua y azúcar

Experimento fermentacion

SABER MÁIS. CÓMO SE FAI O PAN?

DE DONDE VIENE EL PAN???✰COMO SE HACE el PAN✰【PaRa NiÑoS】

D.3. A IMPORTANCIA DAS REACCIÓNS QUÍMICAS

Las reacciones quimicas en la vida diaria

A materia e os materiais – 4º EP – NATURAIS (U7)

ACTIVIDADES DIXITAIS PARA ANTES E DESPOIS

LIBROMEDIA SANTILLA AV Alumno Primaria
LIBRO DIGITAL DE SANTILLANA CON EXPLICACIONES Y ACTIVIDADES DIGITALES
http://aulavirtual.santillana.es/
Usuario:

Contraseña:

……………………………………………………
ACTIVIDADES ANAYA MULTIMEDIA
https://orecantodojuanlu.wordpress.com/2011/10/15/anaya-recursos-didacticos-interactivos-primaria/

……………………………………………………………………………………………
BIBLIOTECA DE ACTIVIDADES JCLIC
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&language=es&subject=mat&level=PRI
https://clic.xtec.cat/repo/

GUÍA DE CONTIDOS

A) Os materiais naturais

A.1 Materiais de orixe animal

A.2 Materiais de orixe vexetal

A.3 Materiais de orixe mineral

B) As rochas e os minerais

B.1 As rochas

B.2 Os minerais

B.3 As propiedades dos minerais

B.4 A extracción de rochas e minerais

B.5 Os usos de rochas e minerais

C) Os materiais artificiais

C.1 O papel

C.2 A cerámica

C.3 O ferro

C.4. O plástico

D) Substancias puras e mesturas

D.1 As mesturas

D.2 As substancias puras

D.3 As disolucións

QUE SABES XA?

A materia

La Materia y sus propiedades | Videos Educativos para Niños

LOS ESTADOS DE LA MATERIA Y SUS CAMBIOS. Sólido, líquido y gaseoso | Vídeos Educativos para niños

MATERIALES NATURALES y ARTIFICIALES para niños

MATERIALES NATURALES Y ARTIFICIALES

A) Os materiais naturais

A.1 Materiais de orixe animal

A.2 Materiais de orixe vexetal

Ciencias de la Naturaleza. Tema 3: Alimentos de origen vegetal y animal

Alimentos de origen animal vegetal y mineral para niños

A.3 Materiais de orixe mineral

Alimentos de origen mineral

B) As rochas e os minerais

ROCAS Y MINERALES

B.1 As rochas

La Eduteca – Las rocas

B.2 Os minerais

La Eduteca – Los minerales

B.3 As propiedades dos minerais

MINERALES propiedades, formación, cristalización

B.4 A extracción de rochas e minerais

Extracción de Minerales

B.5 Os usos de rochas e minerais

C) Os materiais artificiais

C.1 O papel

Así se hace – Papel – DiscoveryMAx

C.2 A cerámica

EL PROCESO CERÁMICO: desde la alfarería a la industria

C.3 O ferro

proceso de obtencion de hierro

C.4. O plástico

¿Cómo se fabrica el PLÁSTICO? DatoCurioso 71

D) Substancias puras e mesturas

Sustancias puras y mezclas. Naturales, 5º Primaria. Tema 1

D.1 As mesturas

MEZCLAS Y SEPARACIONES

D.2. As substancias puras

Sustanciás Puras. Definición y Clasificación – Lección Teórica.

D.3. As disolucións

Disolucion

es Químicas